About who we are

Big Akwa is a food-tech innovation start-up that economically and environmentally revolutionizes land-based aquaculture by introducing industrial symbiosis between the aquaculture and process industry.

Read more about our mission and technology


Our really exciting vision

Co-located fish farming system and industry working together synergistically and sustainably. 

Farmed fish and seafood generate a lower carbon footprint than animal production on land. It plays an important role in an alternative The pulp industry generates low temperature heat that is typically wasted in production. This heat can be used to warm up fish farm water to optimal temperatures ensuring faster fish growth and lower energy usage.

Read more about our mission and technology

Handboken – Så når vi en robust och industriell foodtech (SE)

Big Akwa har nu startat processen med att ta fram ett tillstånd för den planerade fiskodlingen på det nya industriområdet Alby Östra utanför Ånge.

– Vi har lämnat in ett samrådsunderlag till berörda myndigheter och hoppas på en smidig process framåt, säger Elena Petukhovskaya, VD.

Den tänkta anläggningen kommer fullt utbyggd att producera 6000 ton regnbåge per år och vara ledande vad gäller hållbar resursanvändning. Konceptet baseras på industriell symbios – ett resursmässigt samarbete med andra företag på industriområdet – samt på användning av grön el. Big Akwa har ambitionen att under de kommande åren bygga flera landbaserade fiskodlingar baserade på detta koncept.

Mer information:

Per-Johan Ahlzén per-johan@bigakwa.com +46 70 312 53 60