Big Akwa AB bjuder in till samråd för den planerade
landbaserade fiskodlingen i Alby Ånge kommun

TID: tisdagen den 25 april, klockan 1800 – 2100
PLATS: Folkets Hus i Ånge


Syftet med samrådet är att informera om projektet, besvara frågor och inhämta synpunkter
Big Akwa AB i Härnösand söker tillstånd för att uppföra en landbaserad fiskodling för regnbåge på industriområdet Alby Östra i Ånge Kommun. En etablering av fiskodlingen innebär att byggnader för odling av fisk och slakteri kommer att uppföras inom industriområdet.


Etableringen kommer att ske stegvis, där produktionen kommer att starta med 3000 ton fisk om år och sedan växa till i steg 2 till 6000 ton fisk om år. Produktionsökningen kommer dock att ta några år och kan bara ske om det parallellt sker en storskalig produktion av vätgas i området.


Industriområdet Alby Östra bedöms ha goda förutsättningar för en landbaserad fiskodling och är detaljplanerat som industriområde. Fiskodlingen kommer med största sannolikhet inte att påverka flora eller fauna i landområdet på något negativt sätt. Den tänkta etableringen ger påverkan bl. a i form av synlighet, ökade transporter och utsläpp av näringsämnen till Ringdalsdammen.


Samrådsmötet sker genom presentationer av Per-Johan Ahlzén och Hugo Wikström från Big
Akwa AB och Erik Olofsson Miljökonsult AB.


I samrådet har myndigheter, fastighetsägare, närboende, allmänhet och övriga intressenter
möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor angående den tilltänkta etableringen. Samrådet avser den planerade fiskodlingens lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.

MER INFORMATION OCH KONTAKT:
Hela samrådsunderlaget finns att ladda ner på www.bigakwa.com/samrad-fiskodling
Om ni har frågor eller synpunkter kring etableringen kontakta Erik Olofsson på 070-660 9740 eller skicka ett mejl till erik@eomk.se eller per-johan@bigakwa.com
Big Akwa bjuder på fika,

Välkomna!

Samrådsunderlag

Finns att ladda ned här:

Samrådsunderlag – Big Akwa – landbaserad fiskodling på – Alby Östra i Ånge Kommun (pdf)