Ett första år med Big Akwa

Full fart mot etablering av Sveriges första hållbara fiskodling i symbios med processindustri

Ett starkt team

Big Akwa startades av entreprenörerna Hugo Wikström och Elena Petukhovskaya, och under det senaste året har teamet utökats med Evalena Blomqvist, senior expert inom hållbar resursanvändning, och Per-Johan Ahlzén, med lång erfarenhet av industriellt utvecklingsarbete.
Under hösten har också samarbeten med internationellt erkända laboratorie- och forskningsmiljöer etablerats. Detta är viktigt för att ytterligare stärka konceptet och för att accelerera utvecklingen i linje med de etableringsplaner som finns för Big Akwa. “Det är otroligt stimulerande att utveckla Big Akwa tillsammans med detta erfarna och starka team” säger Elena Petukhovskaya, VD för Big Akwa.

Vår skyldighet att utveckla hållbar livsmedelsproduktion

Det som driver utvecklingen av Big Akwa är att hitta lösningar som möjliggör livsmedelsproduktion baserad på effektiv användning av befintliga resurser. Big Akwas koncept skapar en industriell symbios mellan en befintlig processindustri och en fiskodling.  “Det är vår plikt att undersöka och utveckla lösningar som levererar en hållbar och motståndskraftig livsmedelsproduktion”, säger Hugo Wikström. 
Big Akwas planerade produktionsanläggning kommer bli den första i sitt slag. Den redan etablerade processindustri i Sverige ger Big Akwa möjlighet att på ett effektivt och hållbart sätt odla 5 gånger mer fisk än vad som produceras i Sverige idag. “Big Akwas koncept och tänk kommer vara en viktig del i framtidens hållbara livsmedelsproduktion”, förutspår Hugo.

Big Akwas koncept utgår från fakta och forskning

Under hösten har tester påbörjats med att verifiera Big Akwas koncept. Dessa genomförs bl a med neutrala samarbetspartners och syftar till att definiera begränsningar och möjligheter för den industriella symbiosen. Vidare görs, i samarbete med forskningsinstitutet RISE, en utvärdering av konceptets klimatavtryck (GHG) och miljöpåverkan.
“Baserat på fakta och forskning bäddar vi nu för etablering av en nyskapande kommersiell anläggning för hållbar fiskproduktion i Sverige. Parallellt utvärderas också kompletterande strategiska samarbetspartners för vidare expansion”, säger Per-Johan Ahlzén. 

Starkt stöd för Big Akwas koncept och expansionsplaner

Det är mycket glädjande att alla ansökta medel om offentlig finansiering* har beviljats. “Ett gott bevis på att Big Akwas planer är trovärdiga och att konceptet fyller ett viktigt behov i omställningen till ett mer hållbart samhälle”, säger Evalena Blomqvist. Tack vara dessa medel kan företagets utvecklingsarbete drivas framåt med hög fart, med siktet inställt på etablering av en storskalig fiskodling inom några få år.

Intresse från investerare 

Big Akwa har under hösten fått flera utmärkelser, t ex blev företaget “Impact maker 2021” i Venture Cup och blev av One Initiative utvalt som en av “Nordic and Baltic Top 50 Impact Startups”. Utmärkelserna har resulterat i att Big Akwa redan nu har långtgående diskussioner med möjliga investerare. “De är mycket intresserad av vårt koncept och sätter stort värde på att utvecklingen är väl förankrad i forskning och vetenskap och att den verifieras av erkänt duktiga tredjepartsaktörer”, säger Elena Petukhovskaya.

* Vinnova, Jordbruksverket och Regional Utveckling Region Västernorrland