Big Akwa startar tillståndsprocess

Big Akwa har nu startat processen med att ta fram ett tillstånd för den planerade fiskodlingen på det nya industriområdet Alby Östra utanför Ånge.

– Vi har lämnat in ett samrådsunderlag till berörda myndigheter och hoppas på en smidig process framåt, säger Elena Petukhovskaya, VD.

Den tänkta anläggningen kommer fullt utbyggd att producera 6000 ton regnbåge per år och vara ledande vad gäller hållbar resursanvändning. Konceptet baseras på industriell symbios – ett resursmässigt samarbete med andra företag på industriområdet – samt på användning av grön el. Big Akwa har ambitionen att under de kommande åren bygga flera landbaserade fiskodlingar baserade på detta koncept.

Mer information:

Per-Johan Ahlzén per-johan@bigakwa.com +46 70 312 53 60