Big Akwa has now signed an agreement with Ånge municipality, the owner of a new industrial site Alby Östra, regarding options to buy the land at the site needed for the planned 3000 tons per year rainbow trout farm.

  • The agreement is part of the ongoing pre-project regarding a modern and sustainable large scale fish farm, and also includes possibilities related to future expansion, says Per-Johan Ahlzen at Big Akwa.

Big Akwa har nu skrivit ett avtal med Ånge kommun, ägare av det nya industriområdet Alby Östra, om optioner avseende markköp på området för den planerade fiskodlingen med kapacitet 3000 ton regnbåge per år.

  • Överenskommelsen är en del av pågående förprojekt riktat mot en modern och hållbar storskalig fiskodling, och innehåller också delar som möjliggör för framtida expansion, säger Per-Johan Ahlzen på Big Akwa.

For more information please contact/För mer information kontakta:
Big Akwa AB CEO/VD Elena Petukhovskaya +46768432204 elena@bigakwa.com
Big Akwa AB är ett industriellt food-tech företag som producerar mat på ett modernt, resurseffektivt och hållbart sätt, oftast tillsammans med redan befintlig industri där båda parterna stärker varandras konkurrenskraft.
https://www.bigakwa.com/